strip

אבחון, יעוץ וטיפול פסיכיאטרי

IMG_837b

אבחון, יעוץ וטיפול פסיכיאטרי
הערכות להתאמת טיפול תרופתי, חוות דעת משפטיות, לועדות החלטה, לביטוח לאומי ועוד, לאוכלוסיות שונות בכלל זה יחידים בספקטרום האוטיסטי, קשיי תקשורת, (אוטיזם בל רמות התפקוד) ויחידים עם הפרעות מורכבות אחרות, הפרעות בקשב וריכוז, חרדות, דיכאון ועוד.