strip

אבחון משולב בין תחומי

integrated-diagnostics-2

integrated-diagnostics-1

אבחון משולב בין תחומי
אבחון משולב - על ידי צוות רב מקצועי, החל מהגיל הרך, לילדים מתבגרים ומבוגרים עם קשיים התפתחותיים, רגשיים ותפקודיים מורכבים, בכלל זאת יחידים על הרצף האוטיסטי, קשיי תיקשורת, (אוטיזם בכל רמות התפקוד) והפרעות מורכבות אחרות, ליקויי למידה וקשיים רגשיים.
מאפשר בניית תוכנית טיפולית ממוקדת, כוללנית (חסכונית יותר), הערכה של צרכים ומשאבים של היחיד ומשפחתו, בכל שלב נתון.
כמו כן מאפשר החלטות בעבור היחידים ומשפחותיהם להשמה חוץ ביתית - דיור מוגן - כאשר אלה נידרשים.
האבחונים מותאמים לצרכי פניה לוועדות השמה, החלטה וביטוח לאומי

הסבר לגבי אבחון פסיכו-דיאגנוסטי כוללני במכון "קדם"
לצורך איבחון יש לאסוף בתחילה כל חומר קודם שקיים על הילד/הבוגר, החל מינקות ועד היום, מגורמים רפואיים, פרא-רפואים, חינוכיים, מאבחנים ומטפלים כאחד, מכתב עדכני מהמוסד הלימודי הנוכחי בו לומד היום, או המסגרת בה נימצא כרגע. מכתב מפורט מההורים או הבוגר, על קורות חייו מרגע לידתו ועד עצם היום הזה. שם, תאריך לידה, לאיזה קונסטלציה משפחתית נולד, סוג הלידה (רגילה, קיסרית,האם היו סיבוכים?), כל מה שעבר עד היום, תקשורת בין אישית עם בני גילו, בני המשפחה , תחביבים, סוגי משחקים/תעסוקה בשעות הפנאי, רגישות האם קיימת? לרעשים, לאוכל, לחומרים ועוד. במידה והיו קשיים, איזה  טיפולים קיבל? באיזה מוסדות לימודיים התחנך? בסיכום יש לרשום לאיזה צורך פונים היום. יש לרשום שמות ההורים/שם הפונה, ומספרי הטלפון בראש הדף. לאחר שהחומר מוכן, יש ליצור קשר טלפוני לגבי העברת החומר אלינו, עוד לפני האבחון.
דבורה 054-6646467

האבחון מובל על ידי פסיכולוג, כאשר כל אבחון חתום על ידי פסיכולוג קליני, חינוכי או התפתחותי (ולעיתים אף שני פסיכולוגים), בהתאם לנידרש על ידי הגורם המפנה. לעיתים יצורפו לאבחון מאבחנים פרא-רפואים אחרים, בהתאם לצורך.

ניתן להשתמש באבחון לטובת בטוח לאומי, וועדות השמה ולכל צורך אחר במדינת ישראל. האבחון נימסר להורים/ הגורם המשלם, בלבד.

האבחון כולל – מפגש ראשון עם ההורים (ללא הילד/המתבגר) או עם הפונה. במידה והורי הילד המופנה לאבחון גרושים/פרודים, ההורה השני שלא גר עם הילד, יתבקש לתת בכתב את הסכמתו לאבחון. תהיה אפשרות להורים גרושים/פרודים להגיע בניפרד, במידה ואינם מצליחים לשתף פעולה בתהליך. משך הפגישה כשעה או יותר (ככל שיידרש). במידה ולאחר פגישה זו ההורים/הפונה מחליטים לא להמשיך באבחון, עליהם לשלם בעבור המפגש. בהמשך מתקיימים בין 2-3 מפגשים עם הילד/הבוגר, כל מפגש בין שעה וחצי לשעתיים לפחות, לצורך האיבחון עצמו. במידה ויהיה צורך, יקוימו מפגשים נוספים. לאחר מכן מוזמנים ההורים ו/או הניבדק עצמו (אם הוא בוגר דיו), למפגש מסכם לקבלת תוצאות האבחון, המלצות להמשך וכו'.

עלות האבחון לילדים עד גיל 14 – 5200₪.
לנוער ובוגרים מעל גיל 14 – 5600₪.

לאיבחון במכון אין החזר מקופות החולים.

התשלום יתבצע ישירות לפסיכולוג שאיתו ניפגשים, במזומן או בצ'ק. יש להסדיר את התשלום כבר בעת הפגישה הראשונה, ניתן לשלם במספר תשלומים, בתאום עם המאבחן.

האבחונים נערכים במכון "קדם" בחיפה- רח' ליטניס 1,
או בקיבוץ הסוללים, בסמוך לצומת המוביל.

ליצירת קשר – דבורה – 054-6646467