strip

בניית תוכניות בית

ילד עם צלחת

ילד ליד מזווה

ילד מצחצח שיניים

בניית תוכניות בית - התנהגותיות/התפתחותיות כוללניות
תוכניות בית, נבנות על ידי מטפל התנהגותי והתפתחותי, למשפחות עם ילדים עם טווח רחב של קשיים התפתחותיים תקשורתיים והתנהגותיים.
החשיבה בבניית התוכניות משקפת את האמונה כי איכות החיים של הילד בביתו קובעת גם את איכות החיים של שאר בני הבית.
כך מתאפשרת היכולת להכיל את הילד עם אתגרים התפתחותיים כחלק אינטגרלי של המשפחה, נותנת לו הזדמנות לחיות בסביבה טבעית - אוהבת,תומכת ומקבלת. תוכנית בית מאפשרות הכללה רחבה יותר של כישורים לתוך מרחב הבית, וכן מאפשרת לשאר בני הבית להיות סוכני שינוי התנהגותי.
אנו מאמינים בתוכניות בית אינטגרטיביות שכוללות הדרכה של כל בני המשפחה, מציאת דרכי תקשורת מותאמות לכל יחיד ויחיד, עיצוב התנהגותי שלוקח בחשבון את צרכיו הרגשיים ויכולתו הקוגניטיבית של הילד.
התוכנית מבוצעת דרך הכשרת מטפלי בית מיומנים לכל משפחה, על פי יכולתה וצרכיה, זאת לצורך הרחבת
העבודה הקוגניטיבית והתקשורתית, עבודה על כישורי חיים (גמילה, הרגלי אכילה, יציאה למקומות ציבוריים,
פעיליות פנאי, משחק חברתי וכו'.התוכנית מותאמת ליחידים עם הפרעות מורכבות בהתפתחות האישיות, בקשרים בין אישיים ובתקשורת.
קשיי תקשורת, אוטיזם בכל רמות התפקוד, P.D.D, אספרגר, .N.V.L.D בעיות בויסות, קשיי התנהגות, וליקויי-קשב.

לפרטים, ניתן לפנות אל הילה סדרס, טלפון 050-2322753