strip

צילום טיפולי

ילד מצלם בים

ילדה מצלמת

ילד מצלם

ילד מביט במצלמה

במכון "קדם", נעשה שימוש בצילום טיפולי כחלק מטיפולי הריפוי בעיסוק.

חגית ואנו, מרפאה בעיסוק וצלמת, משלבת בין שני תחומים אלו, במסגרת טיפולי הריפוי בעיסוק, במכון "קדם" :

מקצוע הריפוי בעיסוק הינו מקצוע המושתת רובו ככולו על שימוש בפעילות משמעותית, מכוונת למטרה על מנת להשיג מטרות טיפוליות עבור המטופל/ת.
המרפאה בעיסוק, יכולה להיעזר כמעט בכל פעילות, משחק או כלי טיפולי, על מנת לפתח מיומנויות רצויות, לחזק את הדורש חיזוק, לשפר תפקוד ולהשיג מגוון רחב של מטרות בטיפול, לפי צורכי המטופל/ת.
כך, מזה שנים רבות, חגית משלבת את הידע כצלמת ואת הכלים והציוד המצוי בידיה, על מנת להוסיף עוד נדבך בטיפול בחלק מהילדים המטופלים.
צילום, יכול להוות כלי לעבודה על שיפור תפקודים בתחומים נרחבים, החל מעצם העניין המוטורי, החזקת מצלמה באופן יציב, הפרדת תנועה לצורך שימוש ב"זום" או לחיצה על כפתור, לצורך סגירת עין אחת והתבוננות בעזרת העין הפקוחה דרך העינית, וכדומה.
עבודה קוגנטיבית על תכנון, עבודה בשלבים, הפעלת שיקול דעת, למידה של מיומנויות ורכישת ידע ועוד ועוד.
הפעלת דמיון, כתיבת סיפורים מצולמים, יצירת יצירות הדורשות גזירה, ציור, כתיבה, הדבקה ועוד, בעזרת התמונות שצולמו.
תקשורת עם האחר דרך הצילום וצילום במצלמה. חיזוק מיומנויות חברתיות, שיפור מיומנויות שפתיות ותקשורתיות.
בתחום הויסות התחושתי: ויסות כוח, עידון התנועה, ויסות ושליטה רבה בהתנהגות בעת השימוש במצלמה, ועוד ועוד.
עבור כל ילד/ה המטפלת מתאימה את אופן העבודה בעזרת צילומי סטילס או וידאו, בעזרת שימוש במצלמות קומפקטיות או במצלמת רפלקס וציוד מקצועי, בהתאם לצרכיו/ה הטיפוליים ולמטרות אותן מעוניינים להשיג בטיפול.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לחגית ואנו,
בטלפון: 052-8935060