strip

סוחצקי זוהר

טופס צור קשר בצד
שדות חובה מסומנים ב-*
עו"ס.

עובדת כמיישמת בתוכניות טיפול ביתיות מטעם מכון "קדם" למעלה מ-5 שנים.
עובדת עם אוכלוסיות על הרצף התקשורתי ועם יחידים בעלי הפרעות התפתחותיות ורגשיות מורכבות אחרות.