strip

בינג עומרי

טופס צור קשר בצד
שדות חובה מסומנים ב-*
אודות
עמרי בינג  M.A- עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט טיפול והדרכה לילדים, נערים, הורים ומסגרות שונות בשלבים שונים של טיפול וניהול טיפול, לילדים עם התנהגות מאתגרת ו/או לקויות התפתחותיות ורגשיות מגוונות. עבודה פרטנית עם הנער/ילד, טיפול והדרכה להורים ולמשפחה והדרכת המסגרות הנוספות ששותפות לטיפול (ביה"ס, הוסטל, וכו').
מרצה בביה"ס המרכזי של משרד הרווחה: מכשיר אנשי מקצוע (מטפלים, עובדים סוציאליים, מפקחים, מדריכים ועוד) לגבי בניית תוכניות התערבות לעבודה עם התנהגות מאתגרת, הכלה בסביבה מאתגרת ובניית תוכניות התנהגות.
מדריך בכיר "התערבות מכילה": מלווה ומדריך מסגרות דיור וחינוך לאנשים עם לקויות שונות (קוגנטיבית,ASD, לקויות נפשיות, נוער בסיכון ועוד), אשר מתמודדים עם התנהגויות מאתגרות. ההדרכה כוללת דיון והכשרה בהיבטים פיזיים, טיפוליים, רגשיים ואתים, של התמודדות עם התנהגות מאתגרת.

מאמרים
התערבות מכילה

גישה לעבודה ולמשמרת

ניהול מקרה מעצים למשפחות עם ילדים בעלי קשיים מורכבים - בינג עמרי