strip

טיפול באומניות, מוסיקה, תנועה

מוזיקה

יושבים בפינת מוזיקה

pip

טיפול באומניות, מוסיקה, תנועה
טיפול אינדיבידואלי וקבוצתי, בעבור כל הגילאים : בעיות רגשיות והתפתחותיות ועוד.
הטיפול מותאם גם ליחידים עם הפרעות מורכבות בהתפתחות האישיות, בקשרים בין אישיים ובתקשורת.
לקויי למידה,קשיי תקשורת, אוטיזם בכל רמות התפקוד, P.D.D, אספרגר, .N.V.L.Dבעיות בויסות, קשיי התנהגות, קשב.

תרפיה במוסיקה
"ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח רעה".
לאורך השנים ובתרבויות שונות, המוסיקה שימשה לצרכים רבים ושונים. בתרבות המערבית המוסיקה החלה להשתלב בתחום של בריאות הגוף והנפש לקראת אמצע המאה ה-20. התרפיה במוסיקה שייכת לאשכול הטיפולים באומנויות, והיא מקצוע בין- תחומי המגשר בין המדע לאומנות. במרכז ההתערבות הטיפולית בתרפיה במוסיקה עומדת "החוויה המוסיקאלית". זהו טיפול רגשי בו נעשה נסיון למפגש תוך-אישי ובין- אישי במטרה להכיר את "המוסיקה" הפנימית, המיקצבים, העוצמות והמנגינות, מתוך אמונה כי מודעות רבה יותר למרכיבים אלו, המלווים את חיינו, יכולה לקדם צמיחה והתפתחות בתחום הרגשי, חברתי, תקשורתי, קוגנטיבי ומוסיקאלי. האמצעים המוסיקאליים בטיפול הם מגוונים, וכוללים : נגינה חופשית בכלי נגינה שונים (ללא צורך במיומנות נגינה), האזנה למוסיקה מושמעת ומנוגנת, שירה, כתיבת שירים ועוד. כמו-כן ניתן להשתמש באמצעים אומנותיים אחרים כמו, תנועה וציור.