strip

טיפול CBT

CBTpic-1

 

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (C.B.T.) Cognitive-Behavioral Therapy
הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי הינו חלק מאסכולה רחבה יותר של טיפולים ממוקדי מטרה,קצר וארוך מועד כאחד (בהתאם לקשיים עימם מתמודדים).

טיפול זה נועד  להפחית מצוקה נפשית ע"י התייחסות להתנהגות: מערכת הפעולות והמנהגים היומיומיים ולקוגניציה: מחשבות, תפיסות אמונות והחלטות

  • התייחסות למישור של -"כיצד אני פועל" – כלומר, המישור ההתנהגותי בפועל, בחיי היום יום, קשרים בין אישיים, תפקוד בעבודה, בלימודים ועוד.
  • הבנה של המישור של "כיצד אני תופס את העולם" – המישור החשיבתי (קוגניטיבי).
  • הגברת המודעות לאיך אני מרגיש? – המישור של אופני התגובות הרגשיות- השלכותיהן עלי עצמי ועל סביבתי, ההחלטות, נהלים ומנהגים שאני עושה בשל אמונות כאלה או אחרות שפתחתי.

כאמור, הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי דן ביחסי הגומלין הנוצרים בין שלושת מישורים אלו. ההנחה היא, כי שינוי מעמיק במחשבות האוטומטיות, הלא יעילות, ייצר שינוי טבעי, הן ברגשות והן בהתנהגות. כלומר, התהליך כולל שינויים בדפוסי החשיבה ובהתנהגות, תוך שימוש בטכניקות חווייתיות שונות.

זהו בדרך כלל טיפול קצר ממוקד מטרה ולרוב קצר מועד (אם כי כאשר יש צורך להתמודד עם דפוסי התנהגות "מתמידים" יותר בשל דפוס התפתחותי ו/או אישיותי מסוים,  הוא עשוי להפוך לליווי ארוך יותר), הטומן בחובו  מגוון של שיטות ותיאוריות, מה שמאפשר להתאים את הטיפול למטופל ולאתגרים העומדים בפניו, טיפול "בהתאמה אישית".

סגנון טיפול זה מדגיש את העמדה שהמטופל הינו שותף פעיל לתהליך הטיפול - הן מבחינת הבנת הבעיה ואופן פתרונה והן מבחינת הניהול השוטף, מה שמאפשר למטופל לבחון את הצלחת הטיפול.

למי הוא מיועד?

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מתאים לכל מי שזקוק לעזרה (ילדים, מבוגרים). משברי חיים נקודתיים, דרך קשיים רגשיים, חרדות, פוביות, דיכאון, ועד לפתולוגיות חמורות הגורמות לפגיעה בתפקוד יומיומי ובין אישי.