strip

טיפול קבוצתי

משחק בכדור לטיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי
עבודה בקבוצות של ילדים, מתבגרים ומבוגרים, בטווח רחב של אוכלוסיות, החל מילדים ומתבגרים עם בעיות התפתחותיות ותקשורתיות שונות, וויסות, בעיות בהתפתחות האישיות, דימוי עצמי, וכלה במבוגרים מתפקדים היטב, עם "בעיות של החיים".

קבוצות עבור ילדים, מתבגרים וצעירים:
במכון קדם מתקיים טיפול קבוצתי לילדים מתבגרים וצעירים עם טווח רחב של קשיים - רגשיים והתפתחותיים. הקבוצות הינן בנות שלושה עד שישה משתתפים, ניתן בדרך כלל על ידי שני מטפלים מדיסיפלינות טיפוליות שונות (פסיכולוגים, דרמה- תרפיסטים, מטפלים בתנועה ומוסיקה ועוד) - זאת בהתאם לקשיים ולצרכים של המשתתפים השונים. הקבוצות מתמקדות בתחומי קושי שונים, והילדים מחולקים לקבוצות לאחר תהליך הערכה ראשונית. הורי הקבוצה מלווים על ידי מנחי הקבוצה באורח פרטני או קבוצתי, על פי הצורך.

*קבוצות לילדים עם קשיים מרכזיים בדימוי וביטוי עצמי, תחושות כלליות של חוסר מותאמות, החווים בדידות ודחייה חברתית.
*קבוצה לילדים ומתבגרים עם קושי מרכזי בויסות, קשיי קשב, ריכוז והתנהגות. עבודה על כישורי הישרדות בתוך מסגרות חינוכיות, דימוי עצמי, קשר עם בני המשפחה, תחושות של חריגות ועוד.
*קבוצות לילדים עם קשיים מרכזיים בכישורים חברתיים, תקשורת בין אישית ובנית דפוסי התקשרות מותאמים, בכללם ילדים עם תסמונת אספרגר, תסמונת ההמיספרה הימנית (.N.V.L.D) ועוד.
 *קבוצה למתבגרים וצעירים המתקשים לפתח כישורי חיים ועצמאות מותאמים, עבודה מובנית על .A.D.L מורחב, בניית זמן פנאי, יציאה לקהילה באורח עצמאי ועוד.
*קבוצת הורים לילדים עם ADHD

קבוצות למבוגרים בגילאים השונים:
* קבוצה לעבודה על כישורי אינטראקציה, זוגיות ומשפחתיות. היכולת ליצור יציבות וקביעות בעבודה ובקשרים, תובנה   סביב דפוסי התנהגות, תפיסות וצורות חשיבה לא מסתגלות, כלים לשליטה  וויסות עצמי.

תהליך הצטרפות לקבוצת ילדים או נוער במכון קדם
תהליך בניית הקבוצה הוא מהותי להצלחתה ולקידום השגת המטרות של הפרטים המשתתפים בה. אנו במכון עורכים תהליך היכרות וקבלה לקבוצה הכולל מספר שלבים:

  1. איסוף חומרים/דוחות קודמים על היחיד ומשפחתו.
  2. מפגש אינטק עם ההורים (המפגש ייערך לאו דוקא על ידי המטפל שיהיה אחראי על הקבוצה בא ישולב היחיד בהמשך).
  3. מפגש היכרות עם הילד וההורים.
  4. התאמה לקבוצה. מספר מפגשים פרטניים של הילד והמטפל של הקבוצה, לשם יצירת בסיס של אמון וקשרטיפולי בין הילד והמטפל.

מהלך הקבוצה
ההשתתפות בקבוצה הינה ארוכת טווח, לפחות שנת לימודים.
בקבוצה משתתפים בדרך כלל בין שלושה לשישה משתתפים.
התשלום עבור השתתפות בקבוצה הוא חודשי. גם אם ילד לא מגיע למפגש נגבה תשלום מלא. במקרה ומתקיימים פחות מארבעה מפגשים בחודש התשלום מקוזז בהתאם.

מפגשים פרטניים ומפגשים עם הורים
לעיתים, במקביל לקבוצה, יש צורך במפגש פרטני עם הילד, או עם הילד וההורים, על מנת לעבד תכנים אשר עלו בקבוצה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרותי הירשפלד
בטלפון: 052-5217400
להמשך עבודה משותפת ופוריה
צוות מכון קדם