strip

מיומנויות למידה

learning

ילדה כותבת

מיומנויות למידה וטרום למידה
הכנה, החל מהגיל הרך ביותר, בעבור ילדים עם קשיי למידה, קשיים במוטוריקה ובהתארגנות, לקויות שפה, עיכובים  התפתחותיים וקוגניטיביים.
לימוד אסטרטגיות למידה, העשרה, ארגון תכניות התנהגות, ובנית הרגלי עבודה ולמידה תקינים.

טיפול פרטני
אנו עוסקים, בין השאר, בעבודה פרטנית, עבור ילדים להם קשיים שונים בהתפתחות, כגון:

 • עיכובים ולקויות במוטוריקה עדינה
 • קשיים בגרפומוטוריקה
 • קשיי תפיסה או אבחנה חזותית
 • קשיי למידה
 • הפרעת קשב וריכוז
 • בעיות התארגנות
 • חולשת שרירים, טונוס שרירים נמוך, גמישות יתר במפרקים וקשיים מוטורים נוספים
 • קשיי תקשורת
 • סרבול מוטורי ו/או DCD
 • קשיים רגשיים,כמו: ילדים עם סף תסכול נמוך, קשיי הסתגלות, קושי בהתמודדות עם הצלחה או כישלון, התנהגות הימנעותית ועוד.

קבוצות מוכנות לכיתה א' בגישה המשלבת 
במכון קדם, נערכים מפגשים קבוצתיים של ילדי גן החובה, בקבוצות מוכנות לכיתה א', המיועדות להכינם להשתלבות קלה יותר במסגרת הבית-סיפרית.
עבור כל ילד נבנית תכנית מוכנות ומטרות אישיות על פי יכולתו וצרכיו.
הקבוצות נערכות על ידי מרפאה בעיסוק – חגית ואנו וקלינאית תקשורת- ענבל בן-דור, בייעוץ של אנשי מקצוע מתחום ההוראה ומהתחום הרגשי, העובדים במכון.

הגישה המשלבת
הגישה המשלבת הינה גישה המאגדת בתוכה עקרונות התפתחותיים, חינוכיים וטיפוליים יחדיו.
זאת במטרה לאפשר לילדי הגן הכרות עם עולמו של התלמיד ובסיס בטוח יותר בהשתלבות במסגרת הבית ספרית.
ייחודיותה של תכנית הבנויה על עקרונות גישה זו בשילוב עבודה דרך עוצמותיו של הילד ושימוש בהם ככלי לחיזוק דימוי עצמי וביטחון עצמי ביחד עם עבודה על מקומות בהם הוא מתקשה ונזקק לשיפור מיומנויות לקראת עלייתו לכיתה א'.
בבניית הקבוצה, נערך תהליך הערכה אישי לכל ילד הכולל מפגש פרטני עם הילד ושיחת הורים.
במהלך מפגשי הקבוצה מקבלים ההורים דיווח שוטף על הנעשה בקבוצה בהתאם למטרותיו האישיות של ילדם וכן סיכום והמלצות בסיום התכנית.
פעילות הקבוצה נמשכת כשלושה חודשים. התכנית פונה לקידום המרכיבים השונים של התפקוד הנדרש עם העליה לכתה א':

 • מוכנות מוטורית וגרפומוטורית
 • פיתוח יכולות התפיסה החזותית
 • פיתות מיומנויות שפתיות
 • מוכנות לקריאה
 • מוכנות לחשבון
 • למידת מיומנויות ארגון עצמי כדוגמת התארגנות נכונה בדף, ליד שולחן, ארגון תיק וקלמר.
 • הכרות עם קודים חברתיים וחוקים הנדרשים בבית הספר.
 • משחקי הפסקה – כיצד להסתדר בהפסקות, במה לשחק ועוד…

קבוצות הכנה ממוקדות:
קבוצות הממוקדות בתחום אחד, או במספר תחומים מצומצם, מתחומי המוכנות שתוארו לעיל. חיזוק תחומים ספציפיים של קבוצת ילדים בעלי צרכים דומים,
כגון: קבוצת מוכנות גרפומוטורית.
קבוצות הכוללות את כל נושאי המוכנות, אך עוסקות בכל תחום, בפרק זמן קצר יותר.