strip

קלינאות תקשורת

קלינאות תקשורת
clinical

קלינאות תקשורת
אבחון וטיפול בטווח רחב של קשיים החל מהגיל הרך, ליקויים שונים בתקשורת, שפה ודיבור:
איחור או חוסר בשפה, אוטיזם ולקויות תיקשורתיות מורכבות אחרות,אפאזיות, אפרקסיות, הפרעות סמנטיות- פרגמטיות, תחביריות, קשיים בכישורי דיאלוג ועוד.

תקשורת חליפית תומכת - התאמת טכניקות ועזרים בעבור אותם מקרים בהם בתקופה כזו או אחרת לא מתאפשרת תקשורת תקינה.
מותאם ליחידים עם הפרעות מורכבות בהתפתחות האישיות, בקשרים בין אישיים ובתקשורת.

קשיי תקשורת, אוטיזם בכל רמות התפקוד, P.D.D, אספרגר, .N.V.L.D     בעיות בויסות, קשיי התנהגות, קשב, וליקויי למידה,החל מהגיל הרך ביותר ועד לבגרותם.