strip

אלראי שרית

טופס צור קשר בצד
שדות חובה מסומנים ב-*
אודותalroy-sarit
מנהלת המכון, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, מדריכה בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה.
במהלך לימודי התואר השני בקליפורניה ארה"ב, בתחילת שנות השמונים, התמחתה והשתלמה בשתי קהילות טיפוליות לנערים וצעירים עם הפרעות אישיות קשות ומחלות נפש. מקומות אלה הדגישו תמיכה ואמונה בכוחות של היחיד ומשפחתו - ביכולתם לעבור תהליך משותף של גדילה וריפוי, גם כאשר מדובר במצבים שהוגדרו בעבר כחסרי מרפא.
מקומות אלה גם אפשרו הזדמנות להיחשף לשיטות טיפול פחות מקובלות, לדוגמא כאלה שהדגישו עבודה של גוף - נפש, גישות אקזיסטנציאליות,חשיבה פלורליסטית, ומקומה של הקהילה המרפאה. עם חזרתה לארץ, סיימה את התמחותה הקלינית, במהלכה הייתה מעורבת, בין השאר בעבודה עם האוכלוסייה האתיופית ובבניית והדרכת צוותים טיפוליים לאוכלוסיות יעד שונות. במקביל החלה בהתמחות התפתחותית, עבדה עם משפחות לילדים מהטווח הרחב של ההפרעות ההתפתחותיות, בתוך גן טיפולי, טיפות חלב וכיתות של החינוך המיוחד לילדים עם .P.D.D אז נחשפה לחוסר המשווע בשטח בפתרונות טיפוליים מותאמים ליחידים עם קשיים נרחבים ומורכבים, ולפער שבין מה שנדרש לקידומם ושיקומם, לבין מה שקיים בפועל בשטח. 
בשנת תשעים החלה, בשיתופם של אנשי מקצוע בכירים אחרים שהתמחו בנושא, בהקמה של מרכז טיפולי אינטגרטיבי לילדים עם הפרעות התפתחותיות נרחבות. בשנת 1992 הוקם "מרכז מילמן", שרית הייתה בצוות המקים והמנהל, ובהמשך המנהלת המקצועית של המרכז. במרכז הושם דגש על חשיבה בין תחומית ופלורליסטית, מתוך תחושה שיש יותר מדרך אחת, ויש למצוא את הדרך שתתאים לכל יחיד ומשפחתו.
בכל החשיבה הטיפולית של המסגרות בהן הייתה מעורבת, מודגשת היכולת להגיע לאיכות חיים המותאמת, אחריות אישית, הדגשת החוויה המיידית ותהליכים של גדילה והתפתחות כפי שהיא נתפשת על ידי כל לקוח ולקוח באשר יהיה. 
בסוף שנת 1996, עם עזיבתה את "מרכז מילמן", הקימה את "מכון קדם", כאשר גם כאן מושם דגש על בניית תוכניות כוללניות, מגוונות ומותאמות לכל יחיד ומשפחה, בהתאם לכוחותיהם, משאביהם, צורכיהם, ערכיהם ותרבותם. המכון מהווה ניסיון לבנות מעין "קהילות מרפאות"- של מטפלים ומטופלים לכל קבוצת יעד שהיא. שרית מנהלת את המכון, מדריכה את הצוות, שותפה להערכות רב מקצועיות, עוסקת רבות בסינגור, פתוח משאבים והדרכת מסגרות ואנשי מקצוע אחרים. 
מטפלת באורח יחידני וקבוצתי בילדים ומבוגרים, כמו כן שותפה לפתוח השתלמויות ומודלים טיפוליים בכיוונים יותר אקזיסטנציאליים, אינטרה-דיספלינריים ואינטגרטביים.

מאמרים
טיפול קבוצתי בנערים וצעירים עם P.D.D בתפקוד גבוה